To the memory of Harrison Owen

Harrison Owen, author, organizational transformation consultant, designer of the Open Space Technology method, has sadly passed away recently, on March 16th.

In the early 1980s, Owen and his colleagues realized that organizations were not changing in accordance with standard models of growth and development that envisioned organizations moving through vertical stages from small to large. The traditional model was called “Organizational Development”. Owen called this change ” Organizational Transformation”.

In the summer of 1983, Owen organized the first International Symposium on Corporate Transformation. The aim was to define this new field of organizational thinking and practice. Two hundred and fifty consultants and academics from around the world gathered for this event and the concept of “Organizational Transformation” was introduced.

In 1985, in preparation for the Third International Symposium on Organizational Transformation, Owen envisioned an approach known as Open Space Technology (OST). Essentially, participants were invited to sit in a circle, create a bulletin board with the topics they wanted to discuss, set the time and place for meetings in a marketplace setting, and get to work. The approach that started as a simple experiment has become a method recognized all over the world.

Almost 40 years after its design, OST has been used more than 300,000 times in 146 countries around the world. Having between 5 and 3000 participants, it can be applied for many different purposes. The preparation time is 1½ hours, even with 2000 people and a complex and conflicting topic. Only one facilitator is needed to start and conclude the program. There is no agenda-setting or prior training for participants. The work takes place in a “spontaneous” process. 

Owen was a member of the World Business Academy and is listed in Who’s Who in Business and Finance and Who’s Who in America.


Açık Alan Teknolojisi yönteminin tasarımcısı, kurumsal yönetim danışmanı ve yazar Harrison Owen’ı maalesef yakın bir tarihte, 16 Mart’ta kaybettik. 

1980’lerin başında Owen ve birkaç meslektaşı, kurumların, küçükten büyüğe doğru dikey aşamalardan geçmesini öngören standart büyüme ve gelişme modellerine uygun olarak değişmediğini fark etti. Geleneksel modele kurumsal gelişim adı veriliyordu. Owen bu değişimi  “Kurumsal Dönüşüm” olarak adlandırdı.

1983 yazında Owen, Kurumsal Dönüşüm konusunda Birinci Uluslararası Sempozyumu düzenledi. Amaç, bu yeni kurumsal düşünce ve uygulama alanının tanımını yapmaktı. Dünyanın dört bir yanından iki yüz elli danışman ve akademisyen bu etkinlik için bir araya geldi ve Organizasyonel Dönüşüm kavramı ortaya atıldı. 1985 yılında, Üçüncü Uluslararası Organizasyon Dönüşümü Sempozyumu’na hazırlanırken Owen, Açık Alan Teknolojisi (OST) olarak bilinen bir yaklaşım tasarladı. Esasen katılımcılar bir daire şeklinde oturmaya, tartışmak istedikleri konuları gösteren bir ilan panosu oluşturmaya, bir pazar yeri ortamında toplantıların zamanını ve yerini belirlemeye ve çalışmaya davet edilmekteydi. Basit bir deney olarak başlayan bu çalışma bugün bütün dünyada tanınan bir yönteme dönüştü.

Tasarımından yaklaşık 40 yıl sonra, OST, dünya çapında 146 ülkede 300.000’den fazla kez kullanıldı. 5 ila 3000 arasında katılımcı ile pek çok farklı amaçla uygulanabilir. Toplam hazırlık  süresi, 2000 kişi ve karmaşık ve çatışmalı bir konu olsa bile olarak 1½ saattir. Programı başlatmak ve sonuçlandırmak için sadece tek bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç vardır. Önceden gündem hazırlanması ya da katılımcı olarak yer alanlar için önceden eğitim alma zorunluluğu yoktur. Çalışmalar “kendiliğinden” işleyen bir süreçle gerçekleşir.

Works: 

  • Spirit: Transformation and Development in Organizations (Abbott, 1987)
  • Riding the Tiger: Doing Business in a Transforming World
  • Tales From Open Space
  • The Millennium Organization Open Space Technology: A User’s Guide (3rd Edition, Berrett-Koehler)
  • Wave Rider: Leadership for High Performance in a Self Organizing World (Berrett Koehler, Fall 2008)
  • The Power of Spirit: How Organizations Transform  (Berrett-Koehler)
  • The Practice of Peace (Human Systems Dynamics Institute)
  • The Spirit of Leadership (Berrett-Koehler)
  • Expanding Our Now (Berrett-Koehler)